Kontakt

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabełkowie

ul. Józefa Rymera 7

47-460 Zabełków

Dyrektor – mgr Anna Kubica, tel: 534 524 818

e-mail: anna.kubica@spzabelkow.krzyzanowice.pl

Wicedyrektor – mgr Katarzyna Niewęgłowska, tel: 607 852 148

Sekretariat: Izabela Topa

Godziny urzędowania: 7.00-15.00

tel. 32 419 60 27

e-mail: sekretariat.zspzabelkow@onet.pl