Projekt „Lekki Tornister”

Główny cel projektu „Lekki Tornister” stanowi profilaktyka chorób układu ruchu i wad postawy wśród uczniów.

Cele szczegółowe stanowią:

  • dostarczanie dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom wiedzy i narzędzi, dzięki, którym będą mogli dokonywać świadomego wyboru wpływającego na jakość życia oraz dbania o prawidłową sylwetkę:
  • zwrócenie uwagi na problem przeciążonych plecaków uczniów i związanych z nim wad postawy, a w konsekwencji bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc oraz schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

Elementami programu są:

  • Lekcje w szkołach;  Lekcje prowadzone są przez nauczyciela z wykorzystaniem bezpłatnych materiałów edukacyjnych; przewodnika dydaktycznego, płyty CD z Bajką o Lekkim Tornistrze, plakatu edukacyjnego oraz karty zadań dla uczniów.
  • Spotkania edukacyjne;  Spotkania edukacyjne realizowane przez zespół projektu „Lekki Tornister” składają się z kilku części; prelekcja nt. profilaktyki wad postawy, quiz i zabawy edukacyjne dla najmłodszych oraz akcje ważenia i sprawdzania zawartości dziecięcych tornistrów. Działania skierowane są do placówek, które realizują projekt w najciekawszy sposób i wykazują największe zaangażowanie w jego realizację.

Odbiorcami programu są:

  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych  i klas „0”
  • wychowawcy/nauczyciele;
  • rodzice uczniów;