Projekt ekologiczny – Ochrona przyrody dla naszej przyszłości

Projekt realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz.2 Fundusz Ekologii.

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży , bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy.