Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA –            EWELINA CHŁAPEK

ZASTĘPCA –                               EWELINA PIONTEK

SEKRETARZ –                            MARTA WOLNIK

SKARBNIK –               JUSTYNA KWAŚNICA

 

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 70 zł. Prosimy o wpłatę na podane poniżej konto:

17  8474  0007  2000  0005  7142  0001

Dane do przelewu:

Odbiorca:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Zabełkowie
ul. Rymera 7, 47-460 Zabełków

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2019/2020 
http://zspzabelkow.krzyzanowice.pl/wp-content/uploads/2020/09/SPRAWOZDANIE-Z-ZEBRANIA-RADY-RODZICÓW.docx