Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2023 r. ZSP w Zabełkowie zostało zamieszczone i opublikowane na stronie BIP Gminy Krzyżanowice. Poniżej link do sprawozdania:

http://bip.krzyzanowice.pl/gzoksit/gzoksit_sprawozd_roczna.html

Link do sprawozdania finansowego za rok 2022

http://bip.krzyzanowice.pl/gzoksit/gzoksit_sprawozd_roczna.html

Link do sprawozdania finansowego za rok 2021

http://bip.krzyzanowice.pl/gzoksit/gzoksit_sprawozd_roczna.html

Link do sprawozdania finansowego za rok 2020

http://bip.krzyzanowice.pl/gzoksit/gzoksit_sprawozd_roczna.html

Link do sprawozdania finansowego za rok 2019

http://bip.krzyzanowice.pl/gzoksit/gzoksit_sprawozd_roczna.html